Het ligt waarschijnlijk aan de periode, maar de laatste weken zie ik heel wat Facebook pagina’s verschijnen van lokale kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen. En het nut ontgaat mij een beetje. Ik verklaar.

Facebook vs politiek: lokale politiek is ‘een politiek van mensen’

Wie kent wie. Er is uiteraard wel een bepaalde mate van afstraling van nationale tendenzen, maar hélemaal doortrekken kan je die niet. Lokaal blijft het nog steeds een verhaal van wie wie kent, en wat men desgevallend in een vorige legislatuur heeft gerealiseerd. De boodschap die iemand geeft door een apart communicatiekanaal op te zetten, kan worden geïnterpreteerd als ‘hij wil ons wel kennen, maar wij mogen hem niet kennen’. Want je privé-profiel, dat wil je beschermen. Of niet? En als het antwoord op vorige vraag nee is, waarom dan een aparte pagina?

Facebook vs politiek: Plaats andere inhoud op je Pagina

Je bent waarschijnlijk al een tijdje actief op Facebook, en een profiel uitgebouwd met een hoop vrienden. Waarschijnlijk ook een hoop mensen die je kent uit je eigen buurt. Die bestaande vriendengroep spreek je naar aanloop van ‘de keus’ toch ook aan? Een nieuwe Facebook pagina opstarten vereist in de prille opstart een ‘kritische massa’ om snel te slagen. En die ‘likes’ komen -zeer waarschijnlijk- uit je eigen vriendenkring. Die vrienden krijgen dus in de toekomst jouw status-updates dus 2 keer te zien. Via je nieuwe pagina, én nog ‘ns via je eigen profiel. Want uiteraard ga je je eigen pagina-posts ook zelf ‘liken’, toch?

Facebook vs politiek: ‘vreemde’ naamkeuzes

Negen op de tien pagina’s die ik in mijn timeline zie passeren volgen het stramien ‘Voornaam NAAM partij Gemeente’. Dat maakt de verwarring alleen maar groter. Is alles wat op die pagina staat genoteerd ook een standpunt van de partij? Of is dit niet veel meer dan een kopij van je eigen profielupdates, minus de ‘zatte foto’s’?

Facebook vs politiek: jonge politicus die er nog geen is

Stel, je bent een ‘nieuwe’ kandidaat, nog nooit eerder iets in de politiek gedaan, ergens tussen de 18 en de 24 jaar. De kans is zéér groot dat je als het ware bent opgegroeid met Facebook, en nu dus een vrij grote groep vrienden online hebt. Hoe kom je over als je als 18-jarige een pagina over jezelf maakt met als onderschrift ‘politicus’? Technisch gezien ben je nog niet verkozen, en bén je helemaal geen politicus…

Blijf jezelf

Veel stof alleszins om over na te denken voor je start met een nieuwe pagina. Ik kan alleen maar aanraden “blijf jezelf“, en maak dus géén pagina over je politieke kant (*). Want die kant maakt integraal deel uit van je persoonlijkheid. Wat je wél beter doet, is met alle kandidaten samen berichten en links delen op de pagina van je lokale partij. Die pagina zal, door de veelvoud aan berichten, veel beter scoren in zichtbaarheid dan eender welk ander privé-initiatief. En door mekaars berichten te ‘liken’ bereik je niet alleen een veel grotere groep van mensen, maar vooral ook een meer relevante groep van mensen, die meer lokaal verankerd zijn.

Facebook vs politiek: populariteitswedstrijd

Hét grote probleem met deze strategie is natuurlijk dat politiek bij heel veel opkomende kandidaten méér is dan het resultaat van ‘de partij’. Het is een popularity contest. Wie levert het meeste stemmen op, en wie krijgt daardoor volgende keer een betere plaats. Popularity beats knowledge. Het gaat niet meer om competenties, het gaat om aantallen.

Gelukkig zijn er uitzonderingen…


 (*) tenzij je uiteraard de lokale grenzen oversteekt, en op nationaal niveau actief bent als doorwinterd politicus. in dat geval is een aparte Facebook pagina perfect verdedigbaar.